فرم رزرو آنلاین نوبت دندانپزشکی گوهردشت

جهت تکمیل فرم دریافت وقت موارد زیر را در نظر داشته باشید

  • زمان نوبت بیمار به صورت تقریبی می باشد

  • در صورت تاخیر نوبت به روز دیگر انتقال خواهد یافت

  • در صورت کنسل کردن نوبت به کلینیک گوهردشت اطلاع دهید

مقالات اخیر

مزایای بلیچینگ دندان سه

اینله دندان بسیار شبیه به پر کردگی می‌باشد، اما زمانی که دندان دچار پوسیدگی عمیق…

اینله دندان چیست؟ دو

اینله دندان بسیار شبیه به پر کردگی می‌باشد، اما زمانی که دندان دچار پوسیدگی عمیق…

تروما دندان چگونه به وجود می‌آید دو

اینله دندان بسیار شبیه به پر کردگی می‌باشد، اما زمانی که دندان دچار پوسیدگی عمیق…

مزایای بلیچینگ دندان دو

اینله دندان بسیار شبیه به پر کردگی می‌باشد، اما زمانی که دندان دچار پوسیدگی عمیق…